ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΦΠΑ ΣΕ 24% ΑΠΟ 1/6/2016

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο