Ενημερωτική ημερίδα με θέμα “Λειτουργία του Συμβουλίου Προσφυγών του EUIPO”, 2.5.23, Mediterranean Palace, Θεσσαλονίκη

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO)

και

ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),

διοργανώνουν στις 2 Μαΐου 2023

ενημερωτική ημερίδα με θέμα

Λειτουργία του Συμβουλίου Προσφυγών

του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace, Αίθουσα «Ποσειδών»

(Σαλαμίνος 3 & Καρατάσου, Θεσσαλονίκη)

Για τη  συμμετοχή σας  παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Λόγω περιορισμένων θέσεων, προτεραιότητα συμμετοχής στην εκδήλωση θα έχουν δικηγόροι

με προηγούμενη εμπειρία στην εκπροσώπηση ενώπιων του EUIPO και του Συμβουλίου Προσφυγών.

Οι εργασίες της ημερίδας θα διεξαχθούν στην αγγλική γλώσσα

Το πρόγραμμα επισυνάπτεται

Συνημμένα αρχεία: