ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Δ.Σ.Θ.”Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ” Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

“Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ”

Β’ ΚΥΚΛΟΣ

ΚΤΙΡΙΟ Δ.Σ.Θ. ΤΣΙΜΙΣΚΗ 103 (Αίθουσα Ι.Μανωλεδάκης)

 

          ΗΜΕΡΑ

        ΩΡΑ

                      ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

17.30 – 19.30

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,  LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΠΕΜΠΤΗ 27

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

17.30 – 19.30

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,  LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΠΕΜΠΤΗ 19

ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

17.30 – 19.30

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,  LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΠΕΜΠΤΗ 26

ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

17.30 – 19.30

Ζωή Γιαννοπούλου, Δ.Ν., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, 

Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., ΗΒ, ΗΠΑ

Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Σοφία Ζιάκα, Δ.Ι., Δικηγόρος Θεσσαλονίκης,  LLB AUThLLM U.K., Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών, Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

Αφροδίτη Αργυροπούλου, Δικηγόρος Κατερίνης,

LLB AUThLLM AUTh, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Υ.Δ.Δ.Α.Δ., Διαπιστευμένη Εκπαιδεύτρια Διαμεσολαβητών,

Εκπαιδεύτρια Ι.Κ.Δ.Θ.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Δ.Σ.Θ., ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ με αποστολή email στο prdsth@dsth.gr,

ή εγγραφή στο Αυτοτελές Τμήμα Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Γρ. 12 Δ.Σ.Θ

Συνημμένη η αφίσα των σεμιναρίων

Συνημμένα αρχεία: