ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Στις 7 Ιανουαρίου 2018 συγκλήθηκε εκτάκτως η  Ολομέλεια των  Προέδρων των  Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προκειμένου να τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου για το θεσμό της Διαμεσολάβησης, το οποίο προωθήθηκε στη Βουλή με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Στην εν λόγω συνεδρίαση της Ολομέλειας παρέστη ο Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, Αρεοπαγίτης κ. Μαχαίρας, στον οποίον υποβλήθηκαν οι παρατηρήσεις των Προέδρων. Σχετικά εκδόθηκε η από 7.1.2018 Ανακοίνωση της Ολομέλειας με την οποία ζητήθηκε η απόσυρση του νομοσχεδίου με τη μορφή με την οποία εισάγονταν, άλλως η ουσιαστική τροποποίησή του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ στην 1η συνεδρίαση του, στις 11 Ιανουαρίου 2018,  και κατόπιν υποβληθείσας πρότασης περί αποχής ως μέσου αντίδρασης κατά της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου έλαβε, κατά πλειοψηφία, απόφαση καταψήφισης της προς αποχή πρότασης. Παράλληλα, λόγω της σημαντικότητας των προς ψήφιση μεταρρυθμίσεων, έλαβε απόφαση και συνέστησε εντός του ΔΣ ομάδα συμβούλων για την κατάρτιση τροποποιήσεων-προτάσεων επί του τελικού κειμένου, καθώς οι διατάξεις που αφορούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της διαδικασίας θα εφαρμοστούν από τον Σεπτέμβριο του 2018 και μετά.

Στις 14 Ιανουαρίου 2018,  ύστερα από αίτημα 21 Προέδρων, συγκλήθηκε εκ νέου  σε έκτακτη συνεδρίαση η  Ολομέλεια κατ’ άρθρο 135 παρ. 1 του Κώδικα Δικηγόρων με θέμα το επίμαχο σχέδιο νόμου. Κατά την πραγματοποιηθείσα Ολομέλεια της 14ης Ιανουαρίου 2018 αποφασίσθηκε η αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, για  τη Δευτέρα, 15.1.2018, ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. Για λόγους ενότητας του Δικηγορικού Σώματος, το ΔΣ του ΔΣΘ επικύρωσε την σχετική απόφαση περί αποχής για την 15.1.2018.

Επισημαίνω ότι, κατά τη συμμετοχή μου στις παραπάνω έκτακτες συνεδριάσεις της Ολομέλειας, ως Πρόεδρος του ΔΣΘ εξέφρασα, πέρα από τις αντιρρήσεις στο εισαχθέν νομοσχέδιο, τη σταθερή θέση του δικηγορικού σώματος υπέρ των εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η Διαμεσολάβηση. Περαιτέρω, πρότεινα να ληφθεί απόφαση για τον συντονισμό και την οργάνωση του θεσμού της Διαιτησίας στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. Επίσης, πρότεινα τροποποιήσεις και αλλαγές σε εμφανή σημεία που το νομοσχέδιο δεν ήταν στην σωστή κατεύθυνση, οι οποίες έτυχαν σημαντικής αποδοχής. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τις αρχικές παρατηρήσεις του ΔΣΘ, σχετικά με την εσφαλμένη ένταξη των εργατικών διαφορών στη υποχρεωτική διαδικασία της Διαμεσολάβησης, καθώς οι συγκεκριμένες διαφορές ρητά εξαιρούνται και από τη διαδικασία της Διαιτησίας κατ’ άρθρο 867 ΚΠολΔ, συμμερίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και ο Πρόεδρος της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, έγιναν δεκτές και τελικώς εξαιρέθηκαν του πεδίου εφαρμογής. Το ίδιο και οι αντιρρήσεις για την αρχική υποχρέωση που προβλέπονταν στο σχέδιο νόμου για εφαρμογή της διαδικασίας της Διαμεσολάβησης πριν από κάθε προσφυγή στο Δικαστήριο (πριν δηλαδή και από την άσκηση της αγωγής), υποχρέωση που επίσης τελικά δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο του νόμου όπως ψηφίστηκε.

Για κάθε συνάδελφο που επιθυμεί, πλέον της ήδη συσταθείσας ομάδας μελών του ΔΣ,  να συνεισφέρει με την τοποθέτηση του για οποιοδήποτε ρυθμιζόμενο θέμα από το νέο νόμο υπενθυμίζω ότι λειτουργεί το νέο email του Συλλόγου ([email protected]) όπου μπορείτε να αποστέλλετε τις απόψεις σας σημειώνοντας ως θέμα «ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ».

Στα συνημμένα μπορείτε να βρείτε πίνακες με τις διαφορές στο αρχικό σχέδιο νόμου και στο ψηφισθέν κείμενο του νόμου, καθώς και πίνακα με τις διαφορές που υπάγονται υποχρεωτικά στη διαδικασία της διαμεσολάβησης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος του ΔΣΘ

 

Στάθης Β. Κουτσοχήνας