Ενημέρωση σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης των κτηματολογικών στοιχείων για τα ακίνητα των περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (παρ. 9 του αρ. 6α του ν.2308/95)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμενο