ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ : έχουν αναρτηθεί οι δικάσιμοι και οι ώρες των συνεδριάσεων του Α’ εξαμήνου του 2024

Σας ενημερώνουμε ότι στις ανακοινώσεις της επίσημης ιστοσελίδας του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης (http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteiothe)

έχουν αναρτηθεί οι δικάσιμοι και οι ώρες των συνεδριάσεων του Α’ εξαμήνου του 2024.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο σύνδεσμος ανοίγει με οποιοδήποτε φιλομετρητή (browser) εκτός από το Chrome.