ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4093/2012

Επισημαίνουμε στους συναδέλφους ότι σύμφωνα με το Νόμο 4093/12.11.2012 (ΦΕΚ Α’ αρ. φύλλου 222) άρθρο πρώτο παράγραφος ΙΓ’ 1, αριθμός 8 β, το άρθρο 92 Α παρ.1 εδ. β’ του ν.δ.3026/1954 (Κώδικας Περί Δικηγόρων) αντικαταστάθηκε ως εξής: «Η αμοιβή των ασκούμενων δικηγόρων δεν μπορεί να είναι κατώτερη του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου νόμιμου μισθού υπαλλήλου του ιδιωτικού τομέα».

Θα ακολουθήσει ενημερωτική εγκύκλιος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης μόλις διευκρινιστούν από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Οικονομικών, τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.