Ενημέρωση για τη λειτουργία του Υποθηκοφυλακείου και του Κτηματολογικού Γραφείου Θεσσαλονίκης (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Παρτακαλούμε διαβάστε το συνημμένο