ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ από 6 έως 12-4-2021 (ΚΥΑ 20651, Ν.4790 ΥΑ 16737)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.