Ενημέρωση για σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης

Ενημέρωση για σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τη λειτουργία του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης

       Με το κατατεθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης («Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων του ν. 3869/2010»), μεταξύ άλλων, προστίθεται η περ. στ) στην παρ. 2 του άρθρου 36 Κώδικα Δικηγόρων, σύμφωνα με την οποία, στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνεται και «Ο έλεγχος εγγραπτέων πράξεων και η νομική υποστήριξη συναλλασσομένων κατά τις συναλλαγές με τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν μεταβατικά ως Κτηματολογικά Γραφεία κατά το άρθρο 23 του ν. 2664/1998 (Α’ 275), τη λειτουργία των οποίων υποστηρίζει ο Φορέας ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ή με τα Κτηματολογικά Γραφεία και Υποκαταστήματα αρμοδιότητας του Φορέα που συστήνονται κατά τον ν. 4512/2018 (Α’ 5) για το διάστημα μέχρι τη συγκρότηση των νομικών τμημάτων που προβλέπονται για τα Κτηματολογικά Γραφεία. Οι υπηρεσίες παρέχονται στον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης του Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και του οικείου δικηγορικού συλλόγου, στην οποία καθορίζονται, μεταξύ άλλων, ο τρόπος ανάθεσης και εκτέλεσης των εργασιών και ο τρόπος επιλογής των δικηγόρων και καθορισμού της αμοιβής τους από τον Φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ».

       Με τη θεσμοθέτηση αυτής της διάταξης, που αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας με το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, ανοίγει ο δρόμος για την ανάθεση όλων των εκκρεμών ελέγχων του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης σε δικηγόρους του Συλλόγου μας.

       Με τον τρόπο αυτό, αφενός παράγεται σημαντική δικηγορική ύλη, αφετέρου εκκαθαρίζεται ο μεγάλος όγκος εγγραπτέων πράξεων που εκκρεμούν προς καταχώριση με αποτέλεσμα να καθίσταται εφικτή η οριστική μετάβαση του κτηματολογικού γραφείου Θεσσαλονίκης στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, γεγονός που θα επιτρέψει να τεθεί σε εφαρμογή η ηλεκτρονική λειτουργία του (π.χ. ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων και παραλαβή πιστοποιητικών, απομακρυσμένη έρευνα).

 

              Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                                  Πέτρος Ε. Σαμαράς