Ενημέρωση για Προκήρυξη στο νομικό Π.Μ.Σ. “MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy” του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος

Συνεχίζονται οι εγγραφές στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην ΕΝΕΡΓΕΙΑ, με τίτλο: 

MSc in Energy Law, Business, Regulation and Policy (2022-2023) 

 

Το νομικό-διεπιστημονικό  Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο “MSc in Energy law, Business, Regulation and Policy” (Δίκαιο της Ενέργειας, Επιχειρήσεις, Ρυθμιστική και Ενεργειακή Πολιτική”) (ακαδημ. ετ. 2022-2023του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος διεξάγεται μόνον τα Σαββατοκύριακα (executive mode), εξ αποστάσεως και απευθύνεται και σε επαγγελματίες.
 
Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:   15.10.2022.
Έναρξη μαθημάτων:   Νοέμβριος 2022. 
Τρόπος διεξαγωγής: εξ αποστάσεως.
Διάρκεια: full time /part time.
 
Δυνατότητα για Πλήρη Υποτροφία από τη Δικηγορική Εταιρεία “Rhetor Law Firm“.
 
Το εν λόγω πρόγραμμα του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος είναι εγκεκριμένο από το υπουργείο Παιδείας και έχει διάρκεια ένα ή δύο χρόνια, καθώς υπάρχει πρόγραμμα σπουδών full time και part time αντίστοιχα.
Παρέχει χρήσιμα εφόδια στην επαγγελματική ζωή των υποψηφίων και είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς.
 

Αναλυτικότερες πληροφορίες: https://www.ihu.gr/ucips/postgraduate-programmes/energylaw.
Τηλ. επικοινωνίας: 2310807565/564

Αιτήσεις ηλεκτρονικά: https://www.ihu.gr/ucips/shsse/applications

Συνημμένα αρχεία: