Διακοπή της λειτουργίας ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 23.9.2022 από ώρα 15.00

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 21.9.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 θα τεθεί στη διάθεση του κοινού η εφαρμογή ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας μέσω του ΟΣΔΔΥ ΔΔ για τα παρεπόμενα δικόγραφα (παρέμβαση, πρόσθετοι λόγοι, υπομνήματα κ.α.). Προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες για την ενημέρωση της εφαρμογής, θα λάβει χώρα διακοπή λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 και από ώρα 15.00. Οι εργασίες αυτές αναμένεται να διαρκέσουν τουλάχιστον 5 ώρες, ενδέχεται όμως το σύστημα να παρουσιάζει δυσλειτουργίες το Σάββατο 24 και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων

του Συμβουλίου της Επικρατείας