Ενημέρωση για έκδοση νέας ΚΥΑ 8.1.2021

Σας αποστέλλουμε την με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:1293/8.1.2021 ΚΥΑ με τίτλο  Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Με την εν λόγω ΚΥΑ επαναλαμβάνονται οι ρυθμίσεις αναστολής λειτουργίας των Δικαστηρίων, καθώς και οι εξαιρέσεις από την αναστολή, οι οποίες ισχύουν από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Επισημαίνεται ότι βασικές διαφορές σε σχέση με τις ρυθμίσεις της προϊσχύσασας ΚΥΑ για τη λειτουργία των Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, εντοπίζονται στα εξής σημεία:

Ως προς τη λειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων: ενώ με τις ρυθμίσεις της προϊσχύσασας ΚΥΑ προβλεπόταν η δυνατότητα εκδίκασης των υποθέσεων χωρίς εξέταση μαρτύρων μόνο στις ειδικές διαδικασίες και στις εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, πλέον εξαιρούνται από την αναστολή (και συνεπώς εκδικάζονται) και οι υποθέσεις εκουσίας δικαιοδοσίας πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς επίσης οι υποθέσεις που αφορούν ειδικούς νόμους και εκδικάζονται με τη διαδικασία της εκουσίας δικαιοδοσίας, στις οποίες δεν θα εξετάζονται μάρτυρες, με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων,. Επίσης, εξαιρούνται από την αναστολή (και συνεπώς εκδικάζονται) και οι υποθέσεις ασφαλιστικών μέτρων, στις οποίες δεν θα εξετάζονται μάρτυρες, με δυνατότητα προσκόμισης ενόρκων βεβαιώσεων. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνει χώρα έγγραφη δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων, την προτεραία της δικασίμου, ότι η υπόθεση θα συζητηθεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων.

Ως προς τη λειτουργία των ποινικών δικαστηρίων, εξαιρούνται από την αναστολή (και συνεπώς εκδικάζονται): κακουργήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2023 και πλημμελήματα που παραγράφονται μέχρι και τις 31.12.2022 (η προϊσχύσασα ρύθμιση προέβλεπε μέχρι 31.12.2022 και 31.12.2021 αντίστοιχα). Εξακολουθούν να εξαιρούνται από την αναστολή (και συνεπώς εκδικάζονται) κακουργήματα με προσωρινά κρατούμενους για τους οποίους συμπληρώνεται το ανώτατο όριο κράτησης, αυτόφωρα πλημμελήματα εφόσον αφορούν κατηγορούμενο που κρατείται, αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης, ακύρωσης διαδικασίας κλπ.. Τέλος, προβλέπεται η διεξαγωγή ποινικών δικών για υποθέσεις των οποίων οι αποφάσεις αναιρέθηκαν και παραπέμπονται προς νέα εκδίκαση.

Ως προς τη λειτουργία των διοικητικών δικαστηρίων: εξακολουθούν να εξαιρούνται από την αναστολή (και συνεπώς εκδικάζονται) οι ώριμες προς συζήτηση υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί από όλους τους διαδίκους κοινή ή ξεχωριστή δήλωση περί παράστασης χωρίς εμφάνιση στο ακροατήριο. Διαφορά εντοπίζεται στην εκδίκαση των ώριμων προς συζήτηση υποθέσεων ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ, για την οποία δεν προβλέπεται πλέον υποχρέωση υποβολής δήλωσης από όλους του διαδίκους.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με τις Πράξεις των Διοικήσεων των Δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                    ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

 

Συνημμένα αρχεία: