Ενημέρωση Δικαστικών Αντιπροσώπων για το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης S.R.T. για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου

Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό που θα βοηθήσει και στην διαδικασία ενημέρωσης των Δικαστικών αντιπροσώπων.
Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα ενημέρωσης μέσω του http://www.ekloges.ypes.gr

Συνημμένα: 3 αρχεία

1. Ενημερωτικό φυλλάδιο για δικαστικούς αντιπροσώπους_ιουνιος2012
2. Οδηγίες χρήσης συσκευής
3. Πρότυπο έντυπο κωδικών ενεργοποίησης και αναμετάδοσης