Διανεμητικός Λογαριασμός Νέων Δικηγόρων Ιούνιος 2012

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά στο

e-Υπηρεσίες Μελών -> Αίτηση Διανεμητικού

εφόσον προηγουμένως έχετε συνδεθεί με τον προσωπικό σας λογαριασμό.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.