Εγγραφή δικηγόρων στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις απόρων πολιτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Στα πλαίσια της πραγμάτωσης των επιταγών του Συντάγματος (άρθρο 20 παρ.1 Σ και 25 παρ. 1 Σ) για το δικαίωμα της δικαστικής ακροάσεως , της  αρχής του Κοινωνικού Κράτους αλλά και των διεθνών υποχρεώσεών μας θεσπίστηκε ο Νόμος 3226/2004 (ΦΕΚ Α΄ 24/4.2.2004) για παροχή Νομικής Βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος. Με το άρθρο 31 του Ν.4274/2014 προστέθηκε στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας το άρθρο 276Α με το οποίο προβλέπεται η παροχή νομικής βοήθειας σε πολίτες με χαμηλό εισόδημα και για το χειρισμό διοικητικών υποθέσεων.

    Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να εγγραφούν στον κατάλογο Νομικής Βοήθειας για αστικές, ποινικές και διοικητικές υποθέσεις  απόρων πολιτών, καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο site της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

Για την υποβολή της  ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

  1. Γίνεται μετάβαση στην ιστοσελίδα της ολομέλειας (www.olomeleia.gr)
  2.  Από το μενού που βρίσκεται στην δεξιά πλευρά της σελίδας επιλέγουμε «2. Έκδοση Ειδικού Γραμματίου Νομικής Βοήθειας»
  3. Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη και των κωδικό μας (κοινός με τον ΙΣΟΚΡΑΤΗ)
  4. Αφού γίνει η σύνδεση, από το μενού που βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας επιλέγουμε «Νομική Βοήθεια»
  5. Επιλέγουμε «Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής στις Καταστάσεις Νομικής Βοήθειας»
  6. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία και πατούμε το «Υποβολή»

     Ο Δικηγορικός Σύλλογος συντάσσει τον πίνακα των δικηγόρων με αλφαβητική σειρά και έτσι τον  αποστέλλει στα προαναφερθέντα γραφεία, τα οποία απευθύνονται σ΄ αυτόν με την εξάντληση του πίνακα.

     Διαγράφεται από τον πίνακα και δεν μπορεί, κατ΄ επιταγή του νόμου  να γραφεί στο μέλλον, δικηγόρος που αρνήθηκε να αναλάβει ή εγκατέλειψε το έργο της υπεράσπισης χωρίς σπουδαίο λόγο, κατά την κρίση του δικαστή ή του προέδρου του Δικαστηρίου. Κάθε δικηγόρος μπορεί να χρεωθεί μία μόνο υπόθεση.

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

            Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης                                                    Χρήστος Ηρ. Ράπτης