Έγγραφα που αφορούν το πρώην ΤΕΑΔ (επικουρικό) να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έγγραφα που αφορούν το πρώην ΤΕΑΔ (επικουρικό) να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση:

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. – Ν.Π.Δ.Δ.

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 13 -15

10557

Τηλέφωνο Επικοινωνίας 2103275000