Ενέργειες του Δ.Σ.Θ. για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μετά τη διακοπή λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι η διακοπή λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, οφείλεται σε λήξη της σύμβασης μίσθωσης με το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., καθώς το ΔΣ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. δεν δέχθηκε το αίτημα παράτασης αυτής. Για το εν λόγω ζήτημα δεν είχε υπάρξει καμία απολύτως ενημέρωση προς τον ΔΣΘ. Ήδη, ο ΔΣΘ και η Διοίκηση του Δικαστικού Μεγάρου έχουν κινήσει τις διαδικασίες προς το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. για τη σύναψη νέας σύμβασης μίσθωσης με αντίστοιχη επιχείρηση.

Εν όψει της διακοπής λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου, ο ΔΣΘ προέβη στις ακόλουθες ενέργειες προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων:

Α) Υπέβαλλε πρόταση στη Διοίκηση του Μεγάρου για τον διαμοιρασμό των προς φωτοτύπηση εγγράφων σε όλα τα φωτοτυπικά κέντρα που βρίσκονται πλησίον του Δικαστικού Μεγάρου. Σημειώνεται ότι το κόστος εκτύπωσης ανέρχεται περίπου στο ήμισυ του κόστους, σε σχέση με αυτό που προϋπήρχε.

Β) Τοποθέτησε στα γραφεία του δύο (2) υπολογιστές και εκτυπωτή για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων που επιθυμούν: α) να εκδώσουν παράβολα μέσω της αντίστοιχης  ιστοσελίδας (e-paravolo), β) να εκδώσουν γραμμάτια προείσπραξης δικηγορικής αμοιβής, ή να κάνουν χρήση των λοιπών υπηρεσιών μέσω του portal της ολομέλειας (olomeleia.gr) και γ) να παρακολουθήσουν την πορεία των δικογράφων μέσω της Πύλης Ψηφιακών Υπηρεσιών Δικαστηρίων (solon.gov.gr).

Γ) Κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Διοίκηση των Δικαστηρίων, αποστέλλονται οι αποφάσεις που τηρούνται σε ψηφιακή μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) των δικηγόρων που παραστάθηκαν σε αυτές. Η αποστολή γίνεται κατόπιν αίτησης του κάθε συναδέλφου στο Αρχείο του Δικαστηρίου.

Δ) Σχεδιάζεται η χρήση συστήματος που θα επεκτείνει την λήψη ψηφιοποιημένων αντιγράφων σε όλες τις διαδικασίες. Για το θέμα αυτό θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης θα  ενημερώνει διαρκώς τα μέλη του και θα ενεργεί τάχιστα και αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν στην άσκηση του επαγγέλματός τους.

           Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                                Πέτρος Ε. Σαμαράς