ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ

Ενημερώνονται οι κ.κ. συνάδελφοι ότι την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019 ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία του φωτοτυπικού κέντρου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου. Η διοίκηση του ΔΣΘ, δια του εκπροσώπου της στο ΔΣ του ΤΑΧΔΙΚ, σε άμεση συνεργασία με την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης, επιδίωξαν και πέτυχαν την επαναλειτουργία του φωτοτυπικού κέντρου στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, ολοκληρώνοντας τάχιστα μια διαδικασία (έκδοση προκήρυξης, λήψη προσφορών, διενέργεια διαγωνισμού, υπογραφή νέας σύμβασης) και διορθώνοντας την όποια δυσλειτουργία είχε προκύψει, η οποία δεν οφειλόταν στη νέα διοίκηση του ΔΣΘ.

Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών και της κατάρτισης νέας σύμβασης εκμίσθωσης του χώρου, μετά από διαγωνισμό, εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και με βάση τη σχετική σύμβαση που έχει υπογράψει η μισθώτρια, είναι, επίσης, να καθοριστεί η τιμή ανά σελίδα (κατ’ ανώτατο) στο ποσό των 0,07 ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την διευκόλυνση των συναδέλφων στην καθημερινή τους δράση εντός και εκτός των δικαστηρίων.

               Ο Πρόεδρος                                     Ο Γενικός Γραμματέας

Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας                             Πέτρος Ε. Σαμαράς