ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΤ1-19 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΓΚΑΔΑ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.