ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟ 04.03.2024 ΕΩΣ ΚΑΙ 08.03.2024

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο