‘Εκτακτη Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. για την δήθεν “Απελευθέρωση” του επαγγέλματος και τις διαδηλώσεις στις 05/05/2010.

'Εκτακτη Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου του Δ.Σ.Θ.  για την δήθεν “Απελευθέρωση” του επαγγέλματος και τις διαδηλώσεις στις 05/05/2010.