Έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα των δικηγόρων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.