Εκπτωση ασφαλιστικών εισφορών απο τα ακαθάριστα έσοδα δικηγόρων.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο,