Αναστολή Εργασιών των Στρατιωτικών Δικαστηρίων λόγω των Βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.