ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 -2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 -2019

 

Το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της E.E. (EUIPO), διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για δικηγόρους, που αφορά στις διαδικασίες καταχώρησης και προσβολής σήματος. Τα μαθήματα που θα διαρκέσουν 150 ώρες, περιλαμβάνουν διδασκαλία εξ’ αποστάσεως στην αγγλική γλώσσα, με 2 3/ήμερες συνεδρίες (εργαστήρια διαδικτυακά) και μία διαδικτυακή εξέταση και θα διδάσκονται από προσωπικό της EUIPO, διακεκριμένους επαγγελματίες στο χώρο της Διανοητικής Ιδιοκτησίας και Ακαδημαϊκούς.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι Έλληνες Δικηγόροι, οι οποίοι θα υποβάλλουν αίτηση, έως 30 Ιουνίου 2018, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/etmdep , συνοδευόμενη από αποδεικτικό καταβολής του ποσού των 1500,00€. Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, ανερχόμενος στα 100 άτομα που θα επιλεγούν ανάλογα με τη χρονική προτεραιότητα της εγγραφής τους.