ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού της τηλεπικοινωνιακής υποδομής του Υπουργείου, αποφασίστηκε η ένταξη της τηλεφωνίας των υπηρεσιών του στο Εθνικό Δίκτυο ΔημόσιαςΔιοίκησης «ΣΥΖΕΥΞΙΣ». Τούτο πρακτικά σημαίνει ότι από 1-6-2018 η αριθμοδότηση των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από 210-77.67.ΧΧΧ θα τροποποιηθεί σε 213-13.07.ΧΧΧ. Προκειμένου δε η μετάβαση να μην προκαλέσει το παραμικρό λειτουργικό πρόβλημα με την επικοινωνία προς το Υπουργείο, η υπηρεσία μας διασφάλισε ότι:

Α. από την ανωτέρω ημερομηνία και για διάστημα ενός (1) μηνός θα υπάρχει ακουστικό τηλεφωνικό μήνυμα για εισερχόμενες κλήσεις του κοινού στα τηλέφωνα της μορφής 210.77.67.ΧΧΧ, με το οποίο θα επεξηγείται η προαναφερόμενη αλλαγή.

Β. για την από 1-6-2018 αλλαγή αριθμοδότησης θα υπάρχει ενημερωτικό bannerσε εμφανές μέρος της ιστοσελίδας του Υπουργείου, ενώ θα ενημερωθεί αναλόγως και ο τηλεφωνικός κατάλογος.