Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο:

«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(GDPR – DPO)»  

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (https://www.uom.gr/seminars) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR – DPO)», διάρκειας 39 ωρών το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  με τη μέθοδο της δια ζώσης εκπαίδευσης. 

 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί:

 

9/9/2019,10/9/2019,11/9/2019,12/9/2019, 13/9/2019 απογευματινές ώρες

Σάββατο 14/9/2019 και το Σάββατο  28/9/2019 

 

Χορηγείται  πιστοποιητικό επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 

 

Επιστημονικά υπεύθυνηΕυγενία Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου, Καθηγήτρια Δικαίου Πληροφορικής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  Διευθύντρια Διαπανεπιστημιακού Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Δίκαιο και Πληροφορική”, www.mli.uom.gr, Ερευνητική Ομάδα Δικαίου Πληροφορικής, www.itlaw.uom.gr

 

 Πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα: http://seminars.uom.gr/index.php/all-programs-2019-2020/35-seminars-2019-2020/505-gdpr-dpo-winter

Αιτήσεις εγγραφής: http://seminars.uom.gr/index.php/application-form

 

Κόστος  Προγράμματος:      420 Ευρώ  

 

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα: 2310-891654, [email protected]  

Πληροφορίες για την διαδικασία των εγγραφών: 2310-891644, [email protected]