Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Παντείου Πανεπιστημίου: Σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας. Πρόληψη και αντιμετώπισή τους

Έναρξη μαθημάτων Φεβρουάριος 2023.

Διάρκεια προγράμματος: 400 διδακτικές ώρες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31.01.2023

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες λεπτομέρειες