ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.