ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ(CCBE) ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ κ. ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΥΡΟΥΛΗ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ(CCBE) ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ κ. 
ΕΥΑΓΓ. ΤΣΟΥΡΟΥΛΗ

Μεγάλη τιμή αποτελεί για το Ελληνικό Δικηγορικό Σώμα η εκλογή στη θέση του Β΄Αντιπροέδρου ( σημ.: οι εκλογές γίνονται για τη θέση του Β΄Αντιπροέδρου ο οποίος τον επόμενο χρόνο προωθείται στη θέση του Α΄Αντιπροέδρου και τον μεθεπόμενο στη θέση του Προέδρου ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων (CCBE) του μέλους του Δ.Σ.  του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κυρίου Ευάγγελου Τσουρούλη κατά τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα το Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες .
Η εκλογή αυτή, έρχεται ως επιστέγασμα των άοκνων και μακροχρόνιων προσπαθειών του, αλλά και ως αναγνώριση της παρουσίας και ουσιαστικής συμμετοχής του στην κατεύθυνση της θεμελίωσης του κράτους δικαίου της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και στην αναβάθμιση του θεσμικού ρόλου του δικηγόρου.
Ευχόμαστε στον κύριο  Ευάγγελο Τσουρούλη καλή θητεία και αποδοτικό έργο για την επόμενη τριετία, καθώς από  το 2011 θα είναι Β΄Αντιπρόεδρος, το 2012 Α΄ Αντιπρόεδρος και το 2013 Πρόεδρος της CCBE.