Αιτήσεις Συμμετοχής στο πρόγραμμα Παροχής Νομικής Βοήθειας για Νέους (Youth Legal Aid)

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             
        www.dsth.gr
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη σύμβαση που υπογράφτηκε με τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, θέτει σε λειτουργία ένα νέο πρόγραμμα Παροχής Νομικής Βοήθειας για Νέους (Youth Legal Aid) που αφορά σε ανήλικους παραβάτες εν γένει, κακοποιημένους ανήλικους και νέους έως 30 ετών, πρόσφυγες, παλιννοστούντες έως 30 ετών, νέους θεραπευμένους από τοξικές ουσίες, ανήλικους που έχουν εργασιακά προβλήματα και ανήλικους που εμπλέκονται σε  παράνομη διακίνηση και εμπορία ανθρώπων έως 30 ετών.
          Όσοι συνάδελφοι έως και 35 ετών επιθυμούν να αναλάβουν υποθέσεις βάσει του Προγράμματος Youth Legal Aid, μπορούν να καταθέσουν αίτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο (γρ. 8 –πρωτόκολλο) μέχρι και την Παρασκευή,  3-12-2010 .   
Επίσης μπορούν να καταθέσουν αίτηση και δικηγόροι άνω των 35 ετών , οι οποίοι μπορούν να παρίστανται στον Άρειο Πάγο , διότι με την ίδια σύμβαση συμφωνήθηκε να ανατίθενται αυτού του είδους οι υποθέσεις και σε συναδέλφους με ηλικία μεγαλύτερη των 35 ετών, για τις περιπτώσεις που απαιτείται χειρισμός τους σε επίπεδο Αρείου Πάγου.
Ο διορισμός των δικηγόρων και η ανάθεση των υποθέσεων σε αυτές θα γίνεται από τον κατάλογο με τη σειρά κατάταξης ανάλογα με το αποτέλεσμα της κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΔΣΘ.

Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                      Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης