Εκλήλωση ΣΕΠΒΕ με θέμα: Ψηφιακά νομίσματα (bitcoin) και σχετικές τεχνολογίες (blockchain): Εφαρμογές και Προοπτικές

Εκλήλωση ΣΕΠΒΕ με θέμα: Ψηφιακά νομίσματα (bitcoin) και σχετικές τεχνολογίες (blockchain): Εφαρμογές και Προοπτικές

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2016 και ώρα 17.00 στο Αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) 

Λεπτρομέρειες θα βρείτε στα συνημμένα