ΕΚΗΛΩΣΗ:ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ  ΚΑΙ ΒΙΟΗΘΙΚΗΣ 
ΔΠΜΣ του  ΑΠΘ “Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση”
 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
 
ΣΥΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΓΟΝΙΔΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΑ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
 
ΤΡΙΤΗ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017, ΩΡΑ 18.00
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Κατούνη 12-14,λαδάδικα)
 
Συνημμένα η αφίσα και το πρόγραμμα της εκδήλωσης