Εκδρομή της Πνευματικής Εστίας Ποντίων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης “Ο Στράβων” στην Ανατολική Ρωμυλία

Παρακαλούμε διαβάστε το συννημένο.