ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 17 Μαΐου 2013
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.Θ. 
O Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, υλοποιεί το έργο «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Το έργο  συγχρηματοδοτείται  από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη», Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» (ΕΣΠΑ) και αφορά την ενίσχυση και επέκταση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης μέσω της Δικτυακής του Πύλης. 
Αποτέλεσμα του έργου είναι η  υλοποίηση των παρακάτω ψηφιακών υπηρεσιών: 
Ηλεκτρονική έκδοση του Αρμενόπουλου: Υλοποιήθηκε η πλήρης ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων των τευχών των τελευταίων 18 ετών του Αρμενόπουλου. Έτσι είναι δυνατή η εύρεση λημμάτων μέσα από τρόπο αναζήτησης ανάλογο του Google στα τεύχη των τελευταίων 18 ετών. Η εφαρμογή θα παρέχεται μέσω υπολογιστή ή έξυπνου κινητού, αφού κατέβει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (application)
Ηλεκτρονικό γραφείο δικηγόρου: Αποτελεί μια δικτυακή εφαρμογή που αναπτύχτηκε για να καλύψει τις ανάγκες των δικηγόρων και μέσω της οποίας μπορεί να τηρείται πελατολόγιο και ημερολόγιο, να καταγράφονται τα ραντεβού, οι υποθέσεις οι προθεσμίες, να αποθηκεύονται τα σχετικά έγγραφα μιας υπόθεσης σε ασφαλές περιβάλλον web και να παρέχει και άλλες διαδικτυακές ευκολίες. Το ηλεκτρονικό γραφείο δικηγόρου μπορεί να εκτελείται από υπολογιστή και από έξυπνο κινητό αφού πρώτα κατέβει η αντίστοιχη ειδική εφαρμογή (application). Τέλος, υπάρχει δυνατότητα συντονισμού μεταξύ έξυπνου κινητού και υπολογιστή, έτσι ώστε τα δεδομένα να είναι πάντοτε ενημερωμένα με τις τελευταίες εισαγωγές.
Πρόσβαση στην προσωπική μερίδα δικηγόρου: Κάθε δικηγόρος, θα έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να εκτυπώνει ορισμένα από τα προσωπικά του έγγραφα, όπως π.χ. η αίτηση έγγραφής στο Δ.Σ.Θ., το πτυχίο του, η απόφαση προαγωγής κ.ά
Σύνδεση με τη βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ.: Οι συνάδελφοι να μπορούν να ενημερώνονται για τους τίτλους των βιβλίων (όχι το περιεχόμενο) που υπάρχουν στην βιβλιοθήκη του Δ.Σ.Θ.
Νέα μορφή ιστοχώρου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης: Η νέα ιστοσελίδα προβλέπει εύκολη πλοήγηση τόσο από ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και από έξυπνα κινητά
 Οι παραπάνω εφαρμογές έχουν ήδη υλοποιηθεί και έχει ξεκινήσει από 1/6/2013 η δοκιμαστική επιχειρησιακή λειτουργία τους.
Οι  δικηγόροι – μέλη του Δ.Σ.Θ. οι οποίοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις παραπάνω εφαρμογές πληκτρολογούν στον φυλλομετρητή (browser) την διεύθυνση: dsth.gr   και στη συνέχεια, στο όνομα χρήστη και στον κωδικό πρόσβασης δίνουν τα στοιχεία με τα οποία συνδέονται και στο www.dsth.gr (προσοχή! Στο token δεν εισάγεται τίποτε)
Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
  Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης   Χρήστος Ηρ. Ράπτης
Συνημμένα αρχεία: