Έκδοση νέων βεβαιώσεων κυκλοφορίας αυτοαπασχολούμενων από την πλατφόρμα ΕΡΓΑΝΗ από 14.12.20 έως 7.1.21

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους που έχουν εκδώσει βεβαιώσεις κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας ΕΡΓΑΝΗ (ακολουθώντας τις οδηγίες στον ιστότοπο https://forma.gov.gr/) ότι αυτές θα πρέπει να ανανεωθούν για το χρονικό διάστημα από 14.12.20 έως 7.1.21