ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΡΥΓΕΝΗ: “Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟΥ (το έτος 2023)”

Συνημμένο το πρόγραμμα της εκδήλωσης