ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 13.3.2020 ΕΩΣ 31.5.2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης ολοκλήρωσε τον επαναπροσδιορισμό οίκοθεν – σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 25/2020 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (παρ. 2 άρθρο 74  Ι΄ Μέρος Ν. 4690/2020) – των υποθέσεων που είχαν ματαιωθεί την περίοδο της αναστολής εργασιών των δικαστηρίων  (13-3-2020 μέχρι 31-5-2020) και αφορούν υποθέσεις της

Εκουσίας διαδικασίας (Ν.4055/2012)

Όποιος είχε υποθέσεις αυτών των διαδικασιών και αυτής της περιόδου μπορεί να δει τον νέο προσδιορισμό των υποθέσεων από τη διαδικτυακή πύλη solon.gov.gr με τον ίδιο ΓΑΚ της παλαιάς αγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο επαναπροσδιορισμός αυτών των υποθέσεων της Εκουσίας άρχισε από 16-6-2020

Συνεχίζεται ο επαναπροσδιορισμός των άλλων διαδικασιών και όταν ολοκληρωθεί θα σας ενημερώσουμε εκ νέου.