Δυνατότητα διόρθωσης αρχικής κτηματολογικής εγγραφής με βάση αμετάκλητη απόφαση που εκδόθηκε επι αγωγης περί κλήρου.