ΔΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΧΗ 14.11.2023-24.11.2023

Η Γενική Συνέλευση των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης, η οποία συγκλήθηκε εκτάκτως, σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2023, κατόπιν διαλογικής συζήτησης επί του νέου φορολογικού νομοσχεδίου, εξέφρασε ομόφωνα την πλήρη, κάθετη και καθολική αντίθεσή της στις διατάξεις του φορολογικού νομοσχεδίου που δρομολογεί προς ψήφιση η Κυβέρνηση, οι οποίες αφορούν τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και οι οποίες οδηγούν σε αφανισμό μεγάλο τμήμα ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων.

Αφού έλαβε υπ’ όψιν την από 11-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας και την από 13-11-2023 πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης αποφάσισε ομόφωνα:

 

 • Την αποχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης από παραστάσεις σε ΟΛΑ τα ακροατήρια Αστικών, Διοικητικών και Ποινικών Δικαστηρίων, από την Τρίτη 14/11/2023 μέχρι και την Παρασκευή 24/11/2023.*
 •  Την αποχή των μελών του από την έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων καθώς επίσης και από  εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψιν της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.
 • Την αποχή των μελών του από τις επιτροπές όπου μετέχουν ως μέλη Δικηγόροι (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου κλπ)
 • Τη συμμετοχή των μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης στην πορεία διαμαρτυρίας και στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22/11/2023 και ώρα 13:00 μ.μ.
 • Τη δημιουργία ενιαίου μετώπου με όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την απόσυρση των εξαγγελθέντων φορολογικών μέτρων.
 • Την παράταση αναστολής της στοχευμένης αποχής των μελών του από τις ποινικές δίκες πρώτου βαθμού, στις οποίες υπάρχει κατηγορία για παράβαση του άρθρου 187 Π.Κ., πλημμεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, από 14.11.2023
  μέχρι 31/12/2023.

*ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΩΝ

Άδειες θα χορηγούνται εγγράφως από το Δ.Σ. για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Παραγραφές – Αποσβεστικές Προθεσμίες – Προθεσμίες.

2. Ποινικές υποθέσεις: Στα κακουργήματα, όταν συντρέχει κίνδυνος παραγραφής ή όταν έχει επιβληθεί προσωρινή κράτηση και συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αυτής. Στα πλημμελήματα, όταν από το χρόνο τέλεσης της πράξης έχει συμπληρωθεί εξαετία (6) σε α΄ βαθμό και επταετία (7) σε β΄ βαθμό.

 1. Συνοδείες σε Ποινικές Υποθέσεις (Αυτόφωρη διαδικασία – Ανακρίσεις).

 

 1. Εκδίκαση προσωρινών διαταγών, ανακοπών και αιτήσεων αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των ανακοπών ή αναστολών πλειστηριασμών.

 

 1. Συζήτηση ασφαλιστικών μέτρων μόνον εφόσον έχει εκδοθεί προσωρινή διαταγή.

 

Δεν απαιτείται άδεια για την κατάθεση προσθηκών αστικών υποθέσεων, για την κατάθεση προτάσεων/προσθηκών Τακτικής Διαδικασίας, για την κατάθεση προτάσεων/προσθηκών Διαδικασίας Μικροδιαφορών, για την κατάθεση εισαγωγικών δικογράφων/ενδίκων βοηθημάτων/ενδίκων μέσων σε όλες τις διαδικασίες, για την παράσταση σε συζήτηση προσωρινών διαταγών, για επίδοση δικογράφων/αιτήσεων-κλήσεων/εξωδίκων/δικαστικών αποφάσεων καθώς και για τη λήψη ενόρκων βεβαιώσεων.

Αναβολές: Για τη διευκόλυνση όλων κατά τη διάρκεια της αποχής θα επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση ενώπιον των δικαστηρίων για την υποβολή αιτήματος αναβολής, με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου να προβαίνουν αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο στην ενημέρωση του συναδέλφου που εκπροσωπεί την πλευρά του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου.

Για το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Τρίπολης

Ο Πρόεδρος, Δημήτριος Κωστόγιαννης

Ο Γενικός Γραμματέας, Αναστάσιος Ψιμάρνης