Αποχή μελών Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Κομοτηνή 13-11-2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης κατά την σημερινή του συνεδρίαση στις 13-11-2023, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο,  λαμβάνοντας υπόψη την από 11-11-2023 απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε:

  1. Την αποχή των μελών του από δίκες συμφερόντων του Δημοσίου (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ευρύτερος δημόσιος τομέας όπως καθορίζεται από τον Ν. 4270/2014) μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου (δηλαδή όπου το Δημόσιο είναι ενάγον, αιτούν, προσφεύγον, παρίσταται για υποστήριξη κατηγορίας κλπ., ήτοι σε περίπτωση όπου τα Δημόσιο έχει συμφέρον για την συνέχιση της δίκης και ΟΧΙ όπου το αντίδικο μέρος του δημοσίου έχει συμφέρον για την συνέχιση της Δίκης).
  2. Την αποχή των μελών του από όλες τις δίκες στις 16 και 17/11/2023 και 21 και 22/11/2023.
  3. Την αποχή των μελών του από έκδοση διαταγών πληρωμής από δάνεια με αιτούσες Τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, καθώς επίσης και από εντολές προς εκτέλεση, ενόψει της κατάθεσης νομοσχεδίου για τα funds και μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου, λαμβανομένης υπόψιν της πάγιας θέσης της Ολομέλειας για την προστασία των οικονομικά αδύναμων και ευάλωτων πολιτών.
  4. Την αποχή των μελών του από τις επιτροπές όπου μετέχουν ως μέλη δικηγόροι (ΣΥΠΟΘΑ, Δασικοί Χάρτες, Ενστάσεων κτηματολογικών διαφορών, Μητρώο Νομικών Εισηγητών Κτηματολογίου κλπ.)
  5. Τη συμμετοχή στην πορεία διαμαρτυρίας και στη συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 22/11/2023 και ώρα 13:00΄.
  6. Τη δημιουργία ενιαίου μετώπου με όλους τους επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς με σκοπό την απόσυρση των εξαγγελθέντων φορολογικών μέτρων.
Εκ του Δ.Σ.