ΔΙΩΡΕΣ ΑΠΟΧΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Δ.Υ.Ε.)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.