Δημοσίευση Διορθωτικών για τους Κανονισμούς (ΕΕ) 2016/1103 και 2016/1104 του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 2016, για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου και της αναγνώρισης και εκτέλεσης αποφάσεων σε ζητήματα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων και των καταχωρισμένων συντρόφων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: