Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τρεις ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει τρεις (3) ασκούμενους, στα πλαίσια της άσκησής τους, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.04.2015.

 

 

           Ο Πρόεδρος                                       Ο Γεν. Γραμματέας

 

  Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                      Χρήστος Ηρ. Ράπτης