Απασχολήση ένος ασκούμενου, στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της άσκησής του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

          Ανακοινώνεται ότι, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης προτίθεται να απασχολήσει έναν (1) ασκούμενο, στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης  στα πλαίσια της άσκησής του, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Η επιλογή θα γίνει κατόπιν κληρώσεως. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν, να υποβάλουν σχετική αίτηση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Δικηγορικού Συλλόγου  Θεσσαλονίκης μέχρι 16.04.2015.

 

           Ο Πρόεδρος                               Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                        Χρήστος Ηρ. Ράπτης