Δικηγορική άσκηση στις γραμματείες των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, σύμφωνα με το Ν. 3910/2011

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: