Δικάσιμοι του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Σας ενημερώνουμε ότι στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ( https://www.adjustice.gr/webcenter/portal/dprotodikeiothe ) μπορείτε πλέον να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις ημερομηνίες, αίθουσες και ώρες συνεδριάσεων για τις τακτικές δικασίμους όλων των Τμημάτων του Δικαστηρίου.