ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΣΘ Η ΜΕ ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2093/2023 ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ 1868/2023 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, αντίγραφο της από 10/08/2023 και με αριθμό κατάθεσης (γενικός) 2093/2023 και (ειδικός) 1868/2023 αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Γκ..Αντ..του Δ..κλπ για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης από απαλλοτρίωση. Η αίτηση αυτή εκδικάζεται ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΔΜ-ΔΜ Τμήμα) στη δικάσιμο της 22-04-2024 (πιν. 3) , ώρα 10.00, αίθουσα 311.