Δικαίωση των Δικηγόρων για το “ανοιγμα” του επαγγέλματος (Αποφ. Ειρ. Αθηνών 5612/2012)

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: